HYÖTYJÄ, TURVAA JA HUOLETON TYÖURA LENTOYHTIÖSSÄ

Työsuhteet lentoyhtiöissä ovat monen muotoisia ja pituisia. Alan palkkaus vaihtelee kokemuksen mukaisesti huomattavasti. Alalle tyypillistä on myös suuri haittalisien määrä osana palkkaa. Se kertoo siitä että lentoemännät ja stuertit tekevät mieluisaa työtään usein vaativissa olosuhteissa ja ympäristössä.

Työaikamuotomme on epäsäännöllinen vuorotyö. Yötyötä on paljon ja myös poissaolot kotoa voivat olla pitkiä. Liiketoimintaympäristö lentoyhtiöllä on erittäin turbulentti ja työpaikat eivät ole kiveen hakattuja. Vaikka lentoemännät ja stuertit ovat alansa turvallisuusammattilaisia ja palvelun rautaisia osaajia, voi työllistyminen muille aloille vaatia huomattavaa kouluttautumista. Ammattiyhdistyksemme tuo turvaa työuralle.

TÄYTÄ SÄHKÖINEN KAAVAKE, TARVITTAESSA OTA YHTEYTTÄ jasenrekisteri (at) akt.fi tai pyydä hakemus työpaikkasi luottamusmiehiltä.

 

  • Jäsenenä saat kauttamme neuvoja, tukea ja apua luottamusmiehiltä sekä palkkasihteeriltämme. Tarvittaessa sinulle myönnetään oikeusapua liiton lakiosaston kautta. 
  • Käytössäsi on oman alasi työehtoihin parhaiten perehtyneet asiantuntijat. Alajaostomme liitossa kerää jäsenistön näkemyksiä työehtosopimuskentästä ja nimeää neuvottelukunnat työehtosopimusneuvotteluihin.
  • Perusturvan paremmasta ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta huolehtii Erikoiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO.
  • Luottamusmiehet ja yhdistyksen edunvalvojat muissa tehtävissä seuraavat ja keräävät ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa työelämän asioista ja muutoksista, erityisesti omalta alaltamme.
  • SLSY tarjoaa jäsenilleen kattavan tapaturma- ja matkustajavakuuksen, lisätietoja If:n vakuutuksesta löydät täältä.
  • Jäsenillämme on myös paljon jäsenetuja, joista saat lisätietoja vasemmalla olevasta valikosta.

Jäsenmaksumme on 1,25% bruttoansioista.

Ote ammattiosastomme säännöistä:

”Osaston jäsen on velvollinen suorittamaan kaikesta veronalaisesta palkkatulosta, mukaan lukien vuosilomapalkasta, lomarahasta ja lomaltapaluurahasta, työnantajan maksamasta sairausajan palkasta ja muista vastaavista korvauksista, ansioon suhteutetusta työttömyyspäivärahasta sekä muista työttömyyskassan maksamista etuuksista laskettua prosentuaalista jäsenmaksua. Jäsenmaksua ei kuitenkaan makseta KELA:n maksamasta etuudesta.” – Jäsenmaksua ei myöskään peritä verottomista päivärahoista.

Jäsenmaksuvapautuksen saa ”osaston jäsen, joka enintään vuoden kestävän sairauden sekä asevelvollisuuden suorituksen, äitiys-, isyys- ja vanhempainloman sekä hoitovapaan, opiskelun vapausrangaistuksen, työtaistelun tai työttömyyskassan maksaman työttömyyspäivärahakauden päättymisen sekä muun edellä kaltaisen toimikunnan hyväksymän muun tilapäisen syyn vuoksi on ansiota vailla”


eAsiointi

Yhteystietojen (puhelinnumero, sähköposti, osoite) muutokset eAsioinnissa.

Kirjautuminen

Käyttäjätunnus on jäsennumerosi. Salasana on ensimmäisellä kerralla henkilötunnuksen loppuosa (mahdollinen kirjain ISOLLA).
KIRJAUDU TÄSTÄ eAsiointiin >>