Eläkeläisille

Hyvät eläkeläiset, teillä on mahdollisuus olla myös jäsenenä ammattiosastossamme. Haluamme että olette mukanamme seuraamassa ilmailualaa ja matkustamotyön kehitystä. 

Muista liittyä eläkeläisjäseneksemme maksutta ilmoittamalla siitä jäsenrekisteriin alla olevalla kaavakkeella.

Otteita säännöistämme:

"Eläkkeelle siirtymisen tai muun syyn vuoksi palkkatuloja vailla olevalle osaston jäsenelle, jolla ei ole mahdollisuutta saavuttaa vapaajäsenyyttä, voi hallitus myöntää osaston anomuksesta lepäävät jäsenoikeudet."

"a) Osaston jäsen, joka on ollut yhden tai useamman ammattiliiton jäsenenä yhtäjaksoisesti 20 vuotta, saavuttaa vapaajäsenoikeudet siirtyessään pois työelämästä ja jäädessään eläkkeelle.

b) Vapaajäsenoikeudet saavuttaa myös osaston jäsen, joka on ollut yhden tai useamman ammattiliiton jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta ja joka on siirtynyt varhennetulle vanhuuseläkkeelle, työttö- myyseläkkeelle tai menettänyt työkykynsä pysyvästi niin, ettei hänellä ole palkkatuloja, mikäli jäsenellä olisi ilman eläkkeelle jäämistä tai työkyvyn menetystä ollut mahdollisuus saavuttaa a)-kohdassa mainittu vapaajäsenyyteen vaadittu aika.

c) Vapaajäsenoikeudet myöntää liiton hallitus asianomaisen osaston anomuksesta."

 

Ilmoitus siirtymisestä eläkkeelle ja hakemus eläkeläisjäseneksi osasto 208, SLSY